Що таке інформація з обмеженим доступом?


Серед публічної інформації виділяється особливі категорія – інформація з обмеженим доступом. Деякі документи можуть бути віднесені до цієї категорії. На це є наступні підстави:

  • • Документ призначений для внутрішнього використання
  • • Документ призначений для службового використання
  • • Документ містить персональні дані

Доступ до документації цыєї категорії можуть мати громадяни після офіційного запиту на інформацію. Загальні положення(без конфіденційної інформації) будуть відображені в картці документа, яка буде доступною.
Публічна інформація
Пошук документів
Запити на інформацію